Programma

Reģistrēties šeit

Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas, sekojiet informācijai www.arstubiedriba.lv
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām
tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu
izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti.
APLIECĪBA tiks izsniegta TIKAI KONFERENCES DIENĀ pēc pēdējās lekcijas!
DALĪBAS mAKSA:
Līdz 14.02. (ieskaitot) – 15 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem;10 EUR māsām; 30 EUR pārējiem;
14.02.–21.02. – 25 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem;
20 EUR māsām; 40 EUR pārējiem;
no 22.02. – 40 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem;
30 EUR māsām; 50 EUR pārējiem.
Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
INFORMĀCIJA – Latvijas Ārstu biedrības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv,
kā arī www.arstubiedriba.lv.