27.janvāris – Starpdisciplinārā konference- Rīga

3.marts – Starpdisciplinārā konference- Cēsis

10.marts  – Starpdisciplinārā konference- Rīga

7.aprīlis – Starpdisciplinārā konference- Rīga

12.maijs – Starpdisciplinārā konference- Rīga