Programma

Reģistrēties šeit

 

Konferences programmā iespējamas nelielas izmaiņas, sekojiet informācijai www.arstubiedriba.lv.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek
piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas,
pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti (tiks precizēts).

DALĪBAS MAKSA:
Līdz 2.05. (ieskaitot) – 15 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem; 10 EUR māsām; 30 EUR pārējiem;
3.05.–16.05. – 25 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem; 20 EUR māsām; 40 EUR pārējiem;
no 17.05. – 40 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem; 30 EUR māsām; 50 EUR pārējiem.

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības konferenču reģistrācijas sistēmā lab.arstubiedriba.lv, sadaļā
Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.
Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu
dalībnieka karti. Tiem, kuri vēl nav saņēmuši savu karti, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes
iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.
APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās.
Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība
pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”. Lai piekļūtu profilam, jums jāievada savas LĀB
kartes numurs. Parole pirmajā reģistrēšanās reizē – jūsu personas kods. Pēc tam to var nomainīt.
Informācija – Latvijas Ārstu biedrības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv,
kā arī www.arstubiedriba.lv.