Reģistrēties šeit

Programma

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943 Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām
tiek piešķirti12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu
izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti (tiks precizēts).
APLIECĪBA tiks izsniegta TIKAI KONFERENCES DIENĀ pēc pēdējās lekcijas!
REĢISTRĒŠANĀS KONFERENCEI notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā
Konferences vai, iekopējot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties
DALĪBAS MAKSA :
Līdz 28.02. (ieskaitot) – 15 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem
speciālistiem, māsām; 30 EUR pārējiem;
1.03.–14.03. – 25 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem,
māsām; 40 EUR pārējiem;
no 15.03. – 40 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem,
māsām; 50 EUR pārējiem.
Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
INFORMĀCI jA – Latvijas Ārstu biedrības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv,kā arī www.arstubiedriba.lv