Programma

Reģistrēties šeit

Dalības maksa:
līdz 30.05. (ieskaitot) – 10 EUR visiem dalībniekiem
no 31.05. – 15 EUR visiem dalībniekiem
Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta.
Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības konferenču reģistrācijas sistēmā lab.
arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.
Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības
pasākumu dalībnieka karti. Lai saņemtu karti, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās
kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.
APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences
sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana,
karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv –
sadaļā “Mans profils”. Lai piekļūtu profilam, jums jāievada savas LĀB kartes numurs. Parole pirmajā reģistrēšanās
reizē – jūsu personas kods. Pēc tam to var nomainīt.
Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428,
vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv.