Aktuālais akūtās respiratorās infekcijas slimībās. Ērču pārnēsātās slimības
2020. gada 7. martā

Rīgā, LU Lielajā aulā Raiņa bulvārī 19
Sākums plkst. 9.30, reģistrācija no plkst. 8.30

Konferences video ieraksts

Konferenci vada: dr. M.Pļaviņš, dr. med. E.Dimiņa,
asoc. prof. G.Karelis, asoc. prof. D.Zavadska

9.30–10.00 Akūtas respiratoras infekciju slimības ar pandēmijas potenciālu
Profesors Uga Dumpis, infektologs
10.00–10.30 Ērces Latvijā
Voldemārs Spuņģis, Entomoloģijas biedrība, akarologs
10.30–11.00 Ērču izraisīto slimību epidemioloģiskā situācija Latvijā un citur pasaulē
Dr. med. Elīna Dimiņa
11.00–11.30 Laimboreliozes laboratorā diagnostika
Doc. Jeļena Storoženko, laboratorijas speciālists
11.30–12.00 30 min. kafijas pauze
12.00–12.30 Laimboreliozes patoģenēze, klīniskā aina, ārstēšanas rekomendācijas
Profesore Indra Zeltiņa, infektoloģe, hepatoloģe
12.30–13.00 Ērču encefalīts – klīnika, diagnostika, ārstēšana
Viesturs Zvirbulis, infektologs
13.00–13.30 Citas ērču pārnēsātās slimības – anaplazmoze, babezioze, tularēmija…
Docētāja Sniedze Laivacuma, infektoloģe
13.30–14.00 Ērču slimību neiroloģiskās izpausmes
Asociētais profesors Guntis Karelis, neirologs
14.00–14.20 20 min. kafijas pauze
14.20–14.50 Ērču slimību reimatoloģiskās izpausmes
Lekt. Inita Buliņa, reimatoloģe
14.50–15.20 Vakcinācijas pamatprincipi, vakcinācijas pret ērču encefalītu
Asociētā profesore Dace Zavadska, pediatre
15.20–15.50 Klīniskā gadījuma demonstrācija
Iļja Drjagunovs, LU rezidents infektoloģijā
Lekt. Velga Ķūse, infektologs, hepatologs
15.50–16.20 Somatomorfa veģetatīva distonija – kāda var būt saistība ar šīs konferences tēmu?
Lekt. Elmārs Tērauds, psihiatrs

* Programmā iespējamas izmaiņas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti * tālākizglītības punkti (tiks saskaņoti).

Dalības maksa:
Līdz 27.02. (ieskaitot) – 20 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 35 EUR pārējiem;
28.02.–06.03– 30 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 45 EUR pārējiem;
Konferences dienā – 50 EUR visiem dalībniekiem.

KONFERENCES NEAPMEKLĒŠANAS GADĪJUMĀ DALĪBAS MAKSA NETIEK ATMAKSĀTA!

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai, ierakstot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.

Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja Jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”.

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv