Latvijas Ārstu biedrības
STARPDISCIPLINĀRĀ
KONFERENCE

PRECĪZIJAS/PERSONALIZĒTĀ MEDICĪNA

2020. gada 1. februārī

Rīgā, LU Lielajā aulā Raiņa bulv. 19

Sākums plkst. 9.30, reģistrācija no plkst. 8.30

 

Konferences video ieraksts

 

 

Konferenci vada: prof. V. Pīrāgs, prof. A. Ērglis, asoc. prof. A. Platkājis, prof. D. Andersone

Lekcijas laiks Prof. V. Pīrāgs, prof. A. Ērglis
9.30–10.10 Kardioloģija kā inovāciju un precīzijas medicīnas modelis
Profesors Andrejs Ērglis, kardiologs
10.10–10.50 From biobanking to personalised medicine/No biobankām līdz personalizētajai medicīnai (lekcija angļu valodā)
Profesors Andres Metspalu, Tartu Universitātes Genoma institūta Igaunijas biobankas direktors
10.50–11.30 Implanti oftalmoloģijā
Profesore Guna Laganovska, oftalmoloģe
11.30–12.00      30 min kafijas pauze
Prof. V. Pīrāgs, asoc. prof. A. Platkājis
12.00–12.40 Personalizētās medicīnas pielietošanas iespējas un izaicinājumi onkoloģijā
Profesors Jānis Eglītis, onkologs, ķirurgs
12.40–13.20 Retās slimības Latvijā
Docents Andris Skride, internists, kardiologs
13.20–14.00 Radioloģija personalizētajā medicīnā
Asociētais profesors Ardis Platkājis, radiologs
14.00–14.20      20 min kafijas pauze
Prof. V. Pīrāgs, prof. D. Andersone
14.20–15.00 Personalizētā medicīna pie reimatiskajām slimībām
Profesore Daina Andersone, reimatoloģe
15.00–15.40 Precīzijas medicīna Parkinsona slimības gadījumā
Profesors Guntis Karelis, neirologs
15.40–16.20 Mana pieredze precīzijas medicīnas laukā: no koncepcijas līdz klīnikai
Profesors Valdis Pīrāgs, internists, endokrinologs

* Programmā iespējamas izmaiņas.
Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti.

Dalības maksa:

Līdz 21.01. (ieskaitot) – 20 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 35EUR pārējiem;

22.01.–31.01. 30 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 45 EUR pārējiem;

konferences dienā50 EUR visiem dalībniekiem.

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai, ierakstot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.

Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”.

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv.

Atbalstītāji: