Latvijas Ārstu biedrības
STARPDISCIPLINĀRĀ
KONFERENCE

PRECĪZIJAS/PERSONALIZĒTĀ MEDICĪNA

2020. gada 1. februārī

Rīgā, LU Lielajā aulā Raiņa bulv. 19

Sākums plkst. 9.30, reģistrācija no plkst. 8.30

 

REĢISTRĀCIJA

Lekcijas laiks
9.30–10.10 Kardioloģija kā inovāciju un precīzijas medicīnas modelis

Profesors Andrejs Ērglis, kardiologs

10.10–10.50 From biobanking to presonalised medicine/No biobankām līdz personalizētajai medicīnai (lekcija angļu valodā)

Profesors Andress Metspalu, Tartu Universitātes Genoma institūta Igaunijas biobankas direktors

10.50–11.30 Implanti oftalmoloģijā

Profesore Guna Laganovska, oftalmoloģe

11.30–12.00      30 min kafijas pauze
12.00–12.40 Personalizētās medicīnas pielietošanas iespējas un izaicinājumi onkoloģijā

Profesors Jānis Eglītis, onkologs

12.40–13.20 Retās slimības Latvijā

Andris Skride, internists, kardiologs

13.20–14.00 Radioloģija personalizētajā medicīnā

Ardis Platkājis, radiologs, diagnosts

14.00–14.20      20 min kafijas pauze
14.20–15.00 Personalizētā medicīna pie reimatiskajām slimībām

Profesore Daina Andersone, reimatoloģe

15.00–15.40 Precīzijas medicīna Parkinsona slimības gadījumā

Profesors Guntis Karelis, neirologs

15.40–16.20 Mana pieredze precīzijas medicīnas laukā: no koncepcijas līdz klīnikai

Profesors Valdis Pīrāgs, internists, endokrinologs

* Programmā iespējamas izmaiņas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 943. Ārstniecības personu sertifikācijas kārtība par dalību konferencē ārstniecības personām tiek piešķirti 12 tālākizglītības punkti un saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 290 Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikātu izsniegšanas, pārreģistrēšanas un anulēšanas kārtība farmaceitiem un farmaceitu asistentiem tiek piešķirti 8 tālākizglītības punkti.

Dalības maksa:

Līdz 21.01. (ieskaitot) – 20 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 35EUR pārējiem;

22.01.–31.01. 30 EUR LĀB individuālajiem biedriem, rezidentiem, studentiem, ārstu palīgiem, funkcionālajiem speciālistiem, māsām; 45 EUR pārējiem;

konferences dienā50 EUR visiem dalībniekiem.

Konferences neapmeklēšanas gadījumā dalības maksa netiek atmaksāta

Reģistrēšanās konferencei notiek elektroniski Latvijas Ārstu biedrības mājaslapā www.arstubiedriba.lv sadaļā Konferences vai, ierakstot pārlūkprogrammā LĀB kursu sistēmas adresi lab.arstubiedriba.lv, sadaļā Konferences pretī izvēlētās konferences nosaukumam spiežot izvēlni Pieteikties.

Dalība LĀB organizētajās konferencēs un tālākizglītības punktu uzskaite iespējama TIKAI ar LĀB tālākizglītības pasākumu dalībnieka karti. Ja jums kartes vēl nav, jāatsūta foto uz e-pastu konference@arstubiedriba.lv. Gatavās kartes iespējams saņemt LĀB sekretariātā vai arī pirms katras konferences.

APLIECĪBA par konferences apmeklējumu tiek ģenerēta tikai tad, ja dalībnieks skenē savu karti gan konferences sākumā, gan beigās. Dalībniekiem atļauta tikai savas kartes skenēšana. Ja tiek fiksēta citas kartes skenēšana, karte tiek konfiscēta. Pēc konferences apliecība pieejama vietnē www.arstubiedriba.lv vai lab.arstubiedriba.lv – sadaļā “Mans profils”.

Informācija – Latvijas Ārstu biedrības izglītības projektu daļā, tālr. 67240428, vai pa e-pastu konference@arstubiedriba.lv, kā arī www.arstubiedriba.lv.

Atbalstītājs